Rangli va raqamli tavsiflanish

O’zining iste’molchilari to’g’risida jonkuyarlik siyosati doirasida SK Lubricants kompaniyasi, mahsulot qatorini raqamlar bilan belgilashni qo’shib, o’zining an’anaviy ranglar orqali farqlanishini saqlab qolgan.
Yengil transport
vositalari uchun
Yengil tijorat transport
vositalari uchun
Tijorat transport
vositalari uchun
Butunlay sintetik premial
motor moylar qatori
FULLY SYNTHETIC
Tilla rangli etiketkalar
bilan tilla rang kanistralar
Sifati yuqori darajali
sintetik motor moylar qatori
SYNTHETIC
Kumush rangli etiketkalar
bilan kumush rang kanistralar
Sifati yuqori darajali
yarimsintetik motor moylar qatori
SEMI SYNTHETIC
Ko’k rangli etiketkalar bilan,
ko’k rangli kanistralar
Dvigatelni ishonchli himoyalanishini
ta’minlovchi yarimsintetik motor moylar
SEMI SYNTHETIC
Qizil etiketkali
qizil kanistralar