Qayishqoqlik
32
To’g’ri keladi

DIN 51524 Part-3 (HVLP)
ISO 11158, 6743/4 (HH/HL/HM/HR/HV)

Qayishqoqlik
46
To’g’ri keladi

DIN 51524 Part-3 (HVLP)
ISO 11158, 6743/4 (HV/HS/HG)

Qayishqoqlik
32
To’g’ri keladi

DIN 51524 Part-3 (HVLP)
ISO 11158, 6743/4 (HV/HS/HG)

Qayishqoqlik
46
To’g’ri keladi

DIN 51524 Part-3 (HVLP)
ISO 11158, 6743/4 (HV/HS/HD)

Qayishqoqlik
32
To’g’ri keladi

DIN 51524 Part-3 (HVLP)
ISO 11158, 6743/4 (HV/HS/HD)

Qayishqoqlik
22
To’g’ri keladi

DIN 51524 Part-3 (HVLP)
ISO 11158, 6743/4 (HV/HS/HD)

Qayishqoqlik
68
To’g’ri keladi

DIN 51524 Part-2 (HLP) 
ISO 11158, 6743/4 (HM/HR)

Qayishqoqlik
46
To’g’ri keladi

DIN 51524 Part-2 (HLP)
ISO 11158, 6743/4 (HM/HR)

Qayishqoqlik
32
To’g’ri keladi

DIN 51524 Part-2 (HLP)
ISO 11158, 6743/4 (HM/HR)