FULLY SYNTHETIC
Qayishqoqlik
5W-30
To’g’ri keladi

API SM/CF
ACEA C3

FULLY SYNTHETIC
Qayishqoqlik
0W-40
To’g’ri keladi

API SM/CF
ACEA A3/B3, A3/B4

FULLY SYNTHETIC
Qayishqoqlik
5W-30
FULLY SYNTHETIC
Qayishqoqlik
5W-40
To’g’ri keladi

API SN/CF
ACEA A3/B3, А3/B4, C3

FULLY SYNTHETIC
Qayishqoqlik
5W-30
FULLY SYNTHETIC
Qayishqoqlik
5W-30
To’g’ri keladi

ACEA A3/B3,
A3/B4 API SL/CF

FULLY SYNTHETIC
Qayishqoqlik
5W-40
To’g’ri keladi

ACEA A3/B3,
A3/B4 API SN/CF

SYNTHETIC
Qayishqoqlik
0W-20
To’g’ri keladi

API SN
ILSAC GF-5

SYNTHETIC
Qayishqoqlik
0W-30
To’g’ri keladi

API SN
ILSAC GF-5

SYNTHETIC
Qayishqoqlik
5W-30
To’g’ri keladi

API SN/CF
ACEA C3

SYNTHETIC
Qayishqoqlik
5W-40
To’g’ri keladi

API SN
ACEA A3/B4 A3/B3

SYNTHETIC
Qayishqoqlik
10W-40
To’g’ri keladi

API SM/CF
ACEA A3/B3, A3/B4, C3

SYNTHETIC
Qayishqoqlik
10W-30
To’g’ri keladi

 API SM/CF
 ACEA A3/B3, A3/B4, C3

SYNTHETIC
Qayishqoqlik
5W-30
To’g’ri keladi

API SL/CF
ACEA A3/B3, A3/B4

SYNTHETIC
Qayishqoqlik
10W-40
To’g’ri keladi

 API CI-4/SL
 ACEA B3/B4/E7

SEMI SYNTHETIC
Qayishqoqlik
5W-30
To’g’ri keladi

API SN
ILSAC GF-5

SEMI SYNTHETIC
Qayishqoqlik
10W-40
To’g’ri keladi

API SM

SEMI SYNTHETIC
Qayishqoqlik
15W-40
To’g’ri keladi

API SM

SEMI SYNTHETIC
Qayishqoqlik
20W-50
To’g’ri keladi

API SM

SEMI SYNTHETIC
Qayishqoqlik
10W-40
To’g’ri keladi

API CI-4