SAE qayishqoqligi

FULLY SYNTHETIC
Qayishqoqlik
10W-40
To’g’ri keladi

ACEA Е6/Е4

SYNTHETIC
Qayishqoqlik
5W-30
To’g’ri keladi

ACEA E7/E4

SYNTHETIC
Qayishqoqlik
10W-40
To’g’ri keladi

ACEA E7/E4

SEMI SYNTHETIC
Qayishqoqlik
10W-40
To’g’ri keladi

ACEA E7,
A3/B4 API CI-4/SL

SEMI SYNTHETIC
Qayishqoqlik
15W-40
To’g’ri keladi

ACEA E7,
A3/B4 API CI-4/SL

SEMI SYNTHETIC
Qayishqoqlik
10W-30
To’g’ri keladi

API CH-4

SEMI SYNTHETIC
Qayishqoqlik
15W-40
To’g’ri keladi

API CH-4