SAE qayishqoqligi

SYNTHETIC
Qayishqoqlik
10W-30
To’g’ri keladi

API GL-4

SEMI SYNTHETIC
Qayishqoqlik
10W
SEMI SYNTHETIC