SAE qayishqoqligi

FULLY SYNTHETIC
FULLY SYNTHETIC
FULLY SYNTHETIC
FULLY SYNTHETIC
To’g’ri keladi

ZF TE-ML 14A

FULLY SYNTHETIC
SYNTHETIC
FULLY SYNTHETIC
FULLY SYNTHETIC
Qayishqoqlik
75W-90
FULLY SYNTHETIC
Qayishqoqlik
75W-85
FULLY SYNTHETIC
Qayishqoqlik
75W-85
FULLY SYNTHETIC
Qayishqoqlik
80W-90
FULLY SYNTHETIC
Qayishqoqlik
80W-90